Tạo thành công và thoải mái cho khách hàng

0982 843 988

Sản phẩm

Màng Dập Nắp Cốc Ép Ly Hình Like Music

160.000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • Tên sản phẩm: Màng Dập Nắp Cốc Ép Ly Hình Like Music
  • Cuộn được thiết kế với chất lượng cao cấp dẻo, dễ dập phù hợp với chất lượng cốc tại Việt nam.
  • Cuộc được in hình like Music phù hợp quán Trà Sữa, Ăn Vặt. Bảo quản đồ lâu bền.
  • Cân Nặng: 3kg

Tên sản phẩm: Màng Dập Nắp Cốc Ép Ly Hình Like Music

– Tại sao nên chọn màng dập cốc tại CFD
+ Là Cuộn dầy dập được 3000 cốc
+ Cuộn được thiết kế với chất lượng cao cấp dẻo, dễ dập phù hợp với chất lượng cốc tại Việt nam.
+ Cuộc được in hình like Music phù hợp quán Trà Sữa, Ăn Vặt. Bảo quản đồ lâu bền.
+ Cân Nặng: 3kg

0982843988

Zalo QR

Xin chào