Tạo thành công và thoải mái cho khách hàng

0982 843 988

Sản phẩm

Nắp cầu phi 95

350

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • Nắp Cầu Phi 95 Đậy Cho Cốc Có Miệng Phi 95 Như Cốc PP 400ml, 500ml, 700ml
  • Chất nhựa: Pet
  • Miệng Phi 95
  • Dùng đậy cốc có miệng phi 95

Nắp Cầu Phi 95 Đậy Cho Cốc Có Miệng Phi 95 Như Cốc PP 400ml, 500ml, 700ml
– Chất nhựa: Pet
– Miệng Phi 95
– Dùng đậy cốc có miệng phi 95

0982843988

Zalo QR

Xin chào