Số 1 về cung cấp và sản xuất nguyên liệu trà sữa chuẩn Đài Loan

0982 843 988

Đường Nước Hàn/Đài Sữa Tươi Sữa Đặc

icon icon
hotline

0982843988

Xin chào