Tạo thành công và thoải mái cho khách hàng

0982 843 988

Túi chũ T

80.000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • Tên sản phẩm: Túi Chữ T
  • Hình dáng: túi chữ T
  • Chất liệu: Nhựa HDPE zin
  • Gọn nhe, tiết kiệm, tiện dụng khi sử dụng để xách ly cà phê nắp cầu
  • Giá: 80.000đ/kg

Tên sản phẩm: Túi Chữ T

– Hình dáng: túi chữ T
– Chất liệu: Nhựa HDPE zin
– Gọn nhe, tiết kiệm, tiện dụng khi sử dụng để xách ly cà phê nắp cầu
– Giá: 80.000đ/kg

0982843988

Zalo QR

Xin chào